Slovník (nejen) vodáckých pojmů

14.05.2017    Autor: Pavel

Odborné a hovorové vodácké výrazy (vodácký slang, argot, hantýrka, žargón) se mohou lišit kraj od kraje, taktéž každá vodácká parta může mít své specifické výrazy. Tyto se vyvíjí také v čase, jak se mění vodácké vybavení, technika jízdy a další aspekty. Tento slovníček je pokusem shrnout alespoň ty základní a nejznámější.

Pokud vám zde nějaký výraz chybí nebo nejste spokojeni s jeho vysvětlením, pošlete nám podnět na: vodacky.guru@email.cz, nebo napište komentář do diskuze na konci této stránky.

 

Pojem

   Význam   

Popis

háček vodák sedící vpředu v lodi Na klidné vodě především pádlováním pohání loď vpřed. Při nasedání a vysedání kormidelníka přidržuje loď. Hlasí překážky v plavební dráze (kameny, mělčiny aj.). Esteticky zdobí (alespoň pokud je to pohledná žena). 
Na divoké vodě háček pomocí speciálních záběrů pádlem (tzv. zaháknutí) řídí takticky loď mezi překážkami a do vracáků. Přebírá tak částečně roli kormidelníka, který loď řídí spíše strategicky.
zadák, kormidelník vodák sedící vzadu v lodi Řídí loď, pádlováním ji pohání vpřed. Kormidelník by měl být zkušeným členem posádky.
porcelán, porculán vodák sedící uprostřed lodi Většinou se jen veze jako pasažér (obvykle menší děti). Má-li pádlo, může pomáhat s pohonem lodi vpřed. 
singl, singlovka canoe konstruovaná pro jednoho vodáka Canoe velikostí a konstrukcí určená pouze pro jednoho člena posádky.
Singlíř je vodák jedoucí na singlu.
debl, deblovka canoe konstruovaná pro dva vodáky Klasická canoe pro dva vodáky.
C, céčko, canoe, kánoe, keňa velmi rozšířený typ lodě Takto označujeme loď, typicky pro jednoho nebo dva vodáky, ve které se pádluje pádlem s jedním listem. V canoe se obyčejně klečí na dně, zadek je opřen o sedačku, paty zasunuté pod sedačkou. Označení C1 znamená canoe pro jednoho jezdce, C2 pak dvoumístnou verzi. Označení OC značí otevřenou verzi canoe (nemá uzavřenou palubu).
K, káčko, kayak, kajak velmi rozšířený typ lodě Takto označujeme loď, ve které jezdec sedí u dna lodě, nohy má natažené před sebou a pádluje pádlem se dvěma listy. Označení K1 odpovídá jednomístné verzi, obdobně K2 značí dvoumístnou verzi.
otevřenka otevřený typ canoe Loď, která nemá vrchní část paluby uzavřenou, takže do ní přes límec může pronikat voda (třeba v peřejích od vysokých vln). 
zavřenka uzavřený typ lodě Loď na divokou vodu, která má palubu téměř celou uzavřenou. Jsou v ní jen otvory pro posádku, které se navíc překryjí špricdekou, aby nikudy nepronikala do lodi voda.
plasťák, plastovka loď z umělé hmoty Plast je v současné době nejužívanější materiál pro turistické lodě. Velmi odolný a dobře tvarovatelný. Váha ani cena nejsou příliš vysoké.
slalomka slalomová trať, nebo branka; také typ závodní lodě Používáme buď k označení uzavřené závodní lodě, kterou se jezdí vodní slalom, nebo tak nazýváme slalomovou trať. Dále známe zkratku USD (Umělá Slalomová Dráha).
singlovat pádlovat pouze v jednom Vodák, který pádluje na lodi sám tzv. singluje. Nemusí jet nutně jen na singlu (menší lodi určené pro jednoho), může jet sám i na deblovce (lodi určené pro dva vodáky). 
házečka

záchranná pomůcka

Speciální pytlík obsahující smotané plovoucí lano výrazné barvy. Používá se k záchraně plovoucích osob. Více o této důležité pomůcce se dozvíte v článku Házečka.
plaváček osoba plavající ve vodě Většinou se jedná o vodáka (ale může to být i osoba, která spadla ze břehu do vody apod.), který se po nějaké nehodě ocitnul ve vodě, mimo loď,  a obvykle ho unáší proud. Taková osoba se nachází v potenciálně nebezpečné situaci (o to více, nemá-li vestu, přilbu a vodácké oblečení), kterou je třeba neprodleně řešit, např. použitím házečky.
nafukovačka, vzducholoď, měchuřina, alegorický vůz označení pro nafukovací typ lodě Jedná se o více či méně hanlivé pojmenování nafukovacích plavidel pro 1 nebo 2 vodáky. Větší plavidla pro více osob se nazývají raft nebo člun. Typické příklady od českých výrobců jsou: Pálava, Baraka, Orinoco, Youkon, Rio, America, Fileta.
barča, bárka výraz pro typ nafukovací lodě Výraz pro konkrétní velice rozšířený typ nafukovací lodě na divokou vodu. Oficiální název zní Baraka.
šprajc, vzpěra výstuha mezi boky canoe Šprajc má za úkol zlepšit pevnost a tuhost lodě, většinou canoe.
Na plastových lodích se vyskytuje nejčastěji jako kovová tyč, která spojuje levý a pravý bok lodi, uprostřed její délky, zhruba ve výšce límců.
U laminátových a dřevěných lodí může být vyroben ze dřeva. Delší lodě někdy mívají i více šprajců.
V některých nafukovačkách se objevuje jako malý samostatný nafukovací váleček mezi boky lodě, většinou uprostřed její délky.
bort, bord bok lodi Boční část lodi. Levý bok či bort (z pohledu od zádě k přídi) se nazývá levobok, obdobně pravý bort je pravobok.
límec horní zakončení paluby Límec najdeme kolem dokola horního prostoru paluby lodi. Slouží k lepší odolnosti lodi proti zalévání vlnami, také na něj můžeme přidělat tzv. šprajdu.
špricdeka, špricka, šprajda slouží k zakrytí paluby lodi Aby nám do lodi neteklo, zakrýváme horní otvor(y) paluby nepromokavým a většinou i pružným materiálem. Nejčastěji je špricka vyrobena z neoprenu. Např. u kajakářů bývá špricka součástí kajakářského oděvu.
Špricka se po obvodu paluby přehrne přes límec tak, aby palubu utěsnila. 
koňadra, koníčkovací šňůra lano nebo silnější provaz přivázaný k lodi Kus (zhruba 3-6 m) lana nebo pevného provazu, který je upevněn k přídi nebo zádi, nebo k objema koncům lodi. Slouží k přivázání lodi u břehu, ke spouštění lodi přes jez, tažení lodi po mělčině atd. 
kleky, kšíry popruhy v lodi, slouží k připoutání vodáka V lodích určených na divokou vodu najdeme speciální popruhy, kterými si klečící vodák upevní nohy k lodi, aby z ní nevypadl.
hopka, hopšňůra pružný popruh Pružný krátký popruh či lano, který má jedním koncem vodák uchycen na zádech na popruhu vesty, druhý konec má (většinou karabinou) uchycen vpředu na vestě. Slouží k uchycení vodáka na házečku, pokud jde do vody tzv. "na upoutance". Za hopku se dají také přichytit různé plavající části výbavy, které se vodák snaží zachránit a dopravit do bezpečí.
bidlovat odrážet se pádlem o dno V místech s mělkou vodou je efektivnější se odpichovat ode dna, jakoby bidlem.
blembák, škeble, škopek, kokos vodácká helma Helma či přilba chránící hlavu vodáka před poraněním o kameny v řece, dno, větev, břeh, nízkou lávku, kolegovo pádlo, jinou loď apod.
loďák lodní uzel Jednoduchý typ uzlu, který se často používá k uvázání lodi ke kůlu, větvi, kmeni, apod. Snadno se uváže, snadno povolí.
loďák, pytel voděodolné vodácké zavazadlo Lodní pytel je měkké vodácké zavazadlo, ve kterém vodáci nosí a vozí své věci.
pytlík, loďáček malé voděodolné zavazadlo Příruční malá verze voděodolného vodáckého zavazadla. Vhodné pro uschování peněz, klíčů, mobilu, svačiny apod.
barel vodotěsné vodácké zavazadlo Tvrdé a neskladné zavazadlo na věci vodáka. Pokud je dobře uzavřeno, je téměř nerozbitné a zcela vodotěsné; navíc dobře plave.
hydro pokročilé vodácké oblečení Souhrnný název pro vodácké oblečení (neopren, bunda, vesta, boty atd.).
do gumy obléci si vodácké oblečení Výrazem "jít do gumy" označují vodáci okamžik, kdy se začnou oblékat do hydra.
vracák zpětný proud za překážkou Nachází se na proudícím toku za překážkou (balvan, pilíř aj.) nebo u břehu. Voda v tomto místě proudí obráceně, proti proudu toku.
šlajsna, propusť, propust průjezdné místo na jezu Místo na jezu určené ke sjíždění (dříve pro plavbu vorů, odtud též vorová propusť). Bývá zdrojem napínavých vodáckých zážitků. Může však být zahrazena tak, že přes ní žádná voda neteče. Pak říkáme, že je zavřená.
kozy betonové nebo kamenné zídky po stranách šlajsny Tvoří strany šlajsny. Mezi nimi protéká šlajsnou voda, nebo je v nich šlajsna zahrazena.
cvaknout se, prásknout se, udělat se převrhnout se z lodi do vody Pokud se vodák dostane nedobrovolně z lodi do vody (zvrhne se i s lodí, vypadne z lodi apod.). Je to většinou škodolibě očekávaný zážitek pro jeho kamarády a dlouho se mu tato skutečnost připomíná.
vykrysit opustit uzavřenou loď Stává se tak většinou při převržení uzavřeného typu lodi (po neúspěšném pokusu o obrat zpět) kdy vodákovi dochází dech a musí nedobrovolně opustit svou loď.
břehulák zvrhnutí se do vody blízko břehu Velmi potupné prásknutí se u břehu během nastupování nebo vystupování z lodi.
závěs, zaháknutí pokročilý záběr pádlem Speciální typ záběru pádlem, který provádí většinou háček. Používá se mj. při nájezdu do vracáku nebo při výjezdu do proudu. Je radno ho doprovodit příslušným náklonem (Ne jako Dejf!).
jet "na Dejva" jet bez potřebného náklonu Naprosto ignorovat potřebu náklonů (nebo dokonce provádět náklon na špatou stranu) při jízdě na proudící vodě.
takyvodák otravné individuum Bohužel častý jev na prázdninových řekách. Jedná se o osobu, která se jede na vodu pouze brutálně opít, chová se bezohledně a nebezpečně k ostatním, k přírodě, ale i k sobě. Chybějící vodácké dovednosti často nahrazuje stabilní lodí/raftem. Ignoruje většinu pravidel, pouček a kazí jméno vodácké obce. V podání těchto osob se vodáctví zvrhlo v alkodobrodružství, bez jakýchkoliv sportovních, dovednostních, turistických, romantických a lidsko-sociálních ambicí.
Čochtan vodácký bůh Chce-li si vodák před jízdou naklonit nějaké božstvo, pak vzývá Čochtana.
výtokáč, kloaka otvor ve dně nafukovacích lodí Slouží k odtoku vody, která natekla do otevřené nafukovací lodě. Používá se hlavně na divoké vodě, jinak se dá většinou otvor uzavřít, aby dnem do lodi neteklo. K uzavření slouží tzv. rukáv.
rukáv uzávěr výtokového otvoru ve dně nafukovacích lodí Je určen k uzávěru tzv. výtokáče u některých nafukovaček. Funguje podobně jako uzavírání vodáckého pytlíku.
jazyk vhodné místo průjezdu mezi kameny či na stupni Místo, které je vhodné zvolit k průjezdu lodí v problematickém místě. Bývá na něm nejmenší vlna, dostatek vody, přímý proud a je přehledný. Často se nachází mezi většími kameny, v nižší části stupně (jezu) apod.
zabalák větší vlna, která na svém vrcholu přepadá zpět proti proudu Tento typ vlny najdeme na divoké vodě. Dokáže nepříjemně zalít otevřenou loď. Také dokáže loď zpomalit, až zastavit. U silnější varianty zabaláku v kombinaci se špatnou technikou a taktikou jízdy může dojít až k převržení lodi.
kohout zpěněný vrchol větší vlny Najdeme ho na ostré špičce větší vlny. Velká verze kohouta může zalívat otevřené typy lodí.
válec zpět vracející se voda na konci vlny Patří k obtížným až nebezpečným místům na divoké vodě a pod některými jezy a stupni. Jedná se vlastně o mohutnou verzi zabaláku. Konec vlny se zvedá nahoru a přepadává zpět proti proudu. Velký výlec snadno zadrží přijíždějící loď, stočí ji bokem na proud a převrhne. Nebezpečí se skrývá hlavně v tom, že může případného plaváčka uvěznit a cyklicky ho vrací zpět proti proudu. Plavání ve válci je navíc fyzicky i psychicky náročné, vyžaduje vybavení (vestu, helmu) a trénink.
Nejnebezpečnější bývají válce pod některými jezy (na jinak třeba klidných řekách). Voda se pod jezem vrací zpět a nedovolí plaváčkovi odplavat, naopak ho neustále vrhá zpět pod přitékající vodu z jezu, což může končit i utonutím.
žumpa nepříjemné místo za překážkou, přes kterou přetéká voda Najdeme ji na tekoucí vodě, kde přes překážku (nejčastěji velký balvan, skalní práh apod.) teče větší množství vody a padá za ní do prohlubně, kde se vytváří válec či zabalák. Její nebezpečí tkví hlavně v tom, že přes překážku nebývá dostatečně vidět a vodák tak na ni nemůže včas reagovat a vyhnout se jí.
číst vodu umět vizuálně najít na řece dobrou cestu Vodák, který umí dobře číst vodu, rozpozná včas různá obtížná a nebezpečná místa, najde ideální cestu mezi překážkami či mělčinami, rozpozná pohledem na hladinu řeky, zda se v korytě nachází pod hladinou kámen, nebo je to jen vlnka apod. Tato schopnost vzrůstá s množstvím ujetých kilometrů a nabytých zkušeností.
stupeň umělá stavba v korytu řeky Nízká verze jezu, která bývá za normálních průtoků, kdy se na na něm tvoří bezpečná vlnka, příjemným zpestřením plavby. Za vyšších stavů vody se ale za ním může tvořit válec!
práh přírodní stupeň Většinou skalnatá verze stupně. Pokud není vysoký a teče přes něj voda, bývá příjemným zpestřením plavby. Za vyšších stavů vody se ale za ním může tvořit válec!
kaskáda soustava prahů a dalších překážek v toku Obtížný (někdy nesjízdný) úsek s větším spádem, kde se nachází větší množství prahů, stupňů a balvanů (či obdobných překážek). Většinou se nedá jet přímo rovně, jezdec musí měnit směr či kličkovat. Takové místo je vhodné si dopředu prohlédnout, zvážit, kdo a zda vůbec ho pojede, jak zajistit případnou záchranu plaváčků apod.
katarakt soustava vyšších prahů a překážek v toku Je obtížnější než kaskáda. Má vyšší prahy a větší spád. Je skalnatější.
peřej rychle tekoucí úsek s vlnami Nazýváme tak obtížnější místo, kde voda teče rychleji, dno nebývá rovné a tvoří se tak na hladině různé zajímavé útvary, které dělají jízdu napínavější. Najdeme tu vlny, překážky a různé proudy.
vývar, vývařiště místo pod jezy a stupni, kde je  provzdušněná voda Zrádné až nebezpečné místo, které najdeme nejčastěji pod jezy (někdy i jinými překážkami), kde je voda plná bublinek, vyvěrá zespodu, je bílá, jakoby vaří. Taková voda má díky vzduchovým bublinkám mnohem menší hustotu, proto nenadnáší (ani když má plaváček vestu) a špatně se v ní pádluje (list pádla se nemá o co opřít). Pod jezem je toto vaření často spojeno se zpětným prouděním (válcem), který plaváčka opakovaně vrací pod jez. 
sifon životu nebezpečné skryté úzké místo pod hladinou, kudy protéká silný proud Podemletím kamenů, vymletím hornin v krasových řekách, podemletím umělých staveb v řečišti apod. může vzniknout velmi nebezpečné místo, kde voda protéká úzkým prostorem skrytým pod hladinou. Takové místo může natáhnout plaváčka nebo vodácké vybavení a následně může dojít k uvíznutí v úzké části pod vodou. Jsou známy i připady, kdy byla do sifonu natažena celá loď s jezdcem nebo celý raft.
karfiol, bublák, květák místo, kde ode dna nepravidelně vyvěrá voda na hladinu Vyskytuje se hlavně na vodnatějších řekách se silným proudem, kde je zároveň členité skalnaté dno. Proudící voda u dna naráží do překážky, odráží se o ni a turbulentně vyvěrá vzhůru na hladinu. Hodně velký a silný bublák může i převrhnout loď, zvláště, pokud to vodák nečeká.
volej velmi pomalu proudící, až stojící voda Vodáky neoblíbené úseky řeky, které téměř neproudí. Pohyb vpřed je možný pouze pádlováním, jinak loď stojí téměř na místě.
tišina klidné místo na proudící řece Místo, kde se (na jinak slušně tekoucí vodě) sklidní proud, a je tedy vhodné např. pro přistání apod. Většinou se nachází u břehu, v zátokách, u vnitřní strany zatáček apod.


© 2016 Vodácký Guru ⚓ - vodacky.guru@email.cz