Pádlo

20.04.2017    Autor: Administrátor

Každý vodák potřebuje k pohonu a řízení lodi pádlo (neplést s veslem!).

Pádla rozeznáváme kanoistická a kajakářská. Kajakářské pádlo má dva listy (na obou koncích pádla), kanoistické pádlo má list jeden (na druhém konci pádla se nachází tzv. hruška).

Části pádla

Kanoistické pádlo sestává z:

 • Listu,
 • žerdi (které také říkáme dřík),
 • hrušky (též nazýváme hlavička)
 • a řepíku nebo (nebo též stopky); tak označujeme konec dříku, který je zapuštěn v listu.

Kajakářské pádlo sestává z:

 • Listů na obou koncích pádla,
 • žerdi (které také říkáme dřík)
 • a řepíků (nebo též stopky); tak označujeme konce dříku, který je zapuštěn v listech.

Dále rozeznáváme specifické podtypy kanoistických pádel:

 • Raftová pádla (Mají o něco delší žerď, aby přes široký bok raftu dosáhl vodák listem až do vody.),
 • pádla na dračí lodě (charakteristický úzký a dlouhý tvar listu),
 • pádla na SUP (hodně dlouhá žerď, aby stojící vodák dosáhl až do vody)
 • a od většiny variant pádel známe i skládací verze (žerď se dá rozpojit na několik kusů).

Materiál

Pádla se vyrábí z několika materiálů. Ideální pádlo by mělo být lehké, odolné a tuhé.

Nejčastěji se setkáme s pádlem, jehož list je plastový, žerď kovová (z hliníkové sloučeniny) a hruška opět z plastu. Takové pádlo vydrží i trvdší zacházení, je odolné a cenově dostupné (kolem 750 Kč), proto ho nejčastěji na řekách vidíme.

Vyrábí se také celodřevěná pádla. K jejich výhodám patří atraktivní vzhled a to, že za chladného počasí dřevo nestudí do rukou. Někdy najdeme u pádel dřevěnou pouze hrušku, neboť je příjemná do ruky.

Dále existují různé dražší varianty, kde najdeme uhlíkové materiály v kombinaci s dalšími pokročilými materiály. Tato pádla jsou tuhá a velmi lehká. Nabídka je široká a pestrá. Cena je ale výrazně vyšší ( několik tisíc).

Veslo

Veslo je trochu podobné dlouhému kanoistickému pádlu, ale nemá hrušku (má pouze list a dřík). Používá se při veslování na pramicích, člunech, veslicích, apod. Veslař sedí zády ke směru jízdy a v každé ruce drží jedno veslo (nebo v případě závodní víceveslice drží v obou rukách jedno hodně dlouhé veslo). Vesla jsou pohyblivě uchycena k bokům plavidla (v tzv. havlinkách).

Správná délka pádla

Optimální délka pádla je důležitá pro kvalitní záběr a řízení lodi.

Příliš krátké pádlo nás nutí naklánět se do strany k hladině, nebo nedokážeme ponořit celý list. Záběr je tak málo efektivní, či zbytečně namáhavý a pomalý. Řídící záběry krátkým pádem jsou méně účinné.

Příliš dlouhé pádlo musíme zanořovat zbytečně hluboko, záběr je pomalý; v mělkých vodách musíme horní ruku dávat nepohodlně vysoko, či pádlujeme s žerdí šikmo od kolmice k hladině (dál od boku lodi), což vychyluje loď z přímého směru. List na dlouhé žerdi také působí větší pákou na vodáka, pádlování je silově náročnější.

Správná délka kanoistického pádla se pozná takto: Klečící (či sedící) vodák v lodi postaví pádlo vzhůru listem hruškou na dno. Přechod mezi dříkem a listem by měl být v úrovni vodákových očí. Pokud jezdíte na nafukovačce, je třeba k délce dříku přičíst ještě tloušťku nafouknutého dna. Proto jsou potřeba na nafukovací canoe pádla o něco delší.

Obdobně určíme délku pádla pro SUP, vodák ale neklečí, nýbrž stojí.© 2016 Vodácký Guru ⚓ - vodacky.guru@email.cz