Odkazy

23.02.2017    Autor: Administrátor

Na této stránce najdete užitečné a inspirativní odkazy (nejen) pro vodáky.


Aktuální info z řek

  • Informace o limitech a sjízdnosti: raft.cz
  • Aktuální informace z vodočtů: chmi.cz

Teorie pádlování a jízdy na canoe

Když si vás krása řek, neuvěřitelná rozmanitost vodního živlu a kouzlo vodáctví opravdově získají, chcete se jistě zdokonalovat a jezdit lépe a lépe.

Lubor Přikryl pro nás sepsal skvělý strukturovaný text Ano pro canoe. Zde můžete studovat hodiny a hodiny teorii o správném pádlování.


Detailní předpověď počasí na krátké období, informace o aktuálním počasí v ČR

Potřebujete vědět, jaké vás pravděpodobně čeká počasí? Zeptejte se Aladina. Chcete-li zjistit, jak se vyvíjí a postupují dešťové mraky nad naší zemí, mrkněte na Meteoradar.


Zajímavé a vodácky prospěšné aktivity a projekty

suchejezy.czSuché jezy

Projekt Suché jezy se zabývá problematikou nízkých stavů vody pod jezy na řekách (způsobených úmyslnou nelegální činností majitele či správce jezů), které znemožňují plavbu a mají další negativní vlivy na řeku.
Cíle projektu:

  • Dodržování minimálních zůstatkových průtoků.
  • Zachování vodáckých tras pro rekreační a sportovní vodáctví.
  • Rozbor vlivu suchých jezů na ekologii, vodáctví a rybářství.

nebezpecnejezy.czNebezpečné jezy

Projekt Nebezpečné jezy se zabývá problematikou nebezpečí hrozících na jezech v ČR a také, jak tomuto nebezpečí předcházet. Najdete zde i mapu a databázi nebezpečných jezů, včetně detailních popisů, dislokací a fotografií.

Nalezneme zde také aktuální zprávy a novinky týkající se této oblasti.

Projekt Voda nebo alkoholVoda nebo alkohol

Cílem projektu Voda nebo alkohol je, aby vodní turistika byla příjemnou formou rekreace a aktivního odpočinku, nenarušená agresivním a bezohledným chováním lidí, kteří neznají své meze při konzumaci alkoholu.

Název „Voda nebo alkohol?“ ukazuje na možnost volby. Někteří vodáci chtějí na vodě poznat přírodu, odpočinout si a trochu si zasportovat. A naopak jiní, spíše nevodáci, z různých příčin berou vodu pouze jako příležitosti se opíjet až za hranici přijatelnou pro okolí. Tento projekt chce ukázat, že právě při první volbě je voda tím opravdovým zážitkem.


© 2016 Vodácký Guru ⚓ - vodacky.guru@email.cz