Klasifikace obtížnosti vodních toků

20.04.2017    Autor: Administrátor

Při čtení popisu řek se můžete často setkat s klasifikací jejich obtížnosti. Pro bezpečné ježdění na vodě je nezbytné se v tomto označení orientovat. Výběr vhodné obtížnosti vodního toku pro sjíždění je základní bezpečnostní předpoklad. Každý vodák by měl znát své schopnosti, a dle toho si vybírat i příslušnou obtížnost vodáckých terénů.

Existuje několik klasifikací, u nás však zdomácnělo tzv. alpské hodnocení řek. Tuto klasifikaci budeme používat i na serveru vodacky.guru. Obtížnost vodních toků se podle ní rozděluje na klidnou vodu ZW (dále dělíme na 3 stupně) a rychlou až divokou vodu WW (kde rozlišujeme 6 stupňů). Zkratky ZWWW pochází z němčiny Zahmwasser = „mírná voda“ a Wildwasser = „divoká voda“.

 • ZW - klidná voda
  • ZWA - stojatá voda, jezera, nádrže, přehrady
  • ZWB - klidná až slabě proudící voda
  • ZWC - mírně proudící voda
 • WW - rychlá až divoká voda
  • WW I - lehká
  • WW II - mírně těžká
  • WW III - těžká
  • WW IV - velmi těžká
  • WW V - mimořádně těžká
  • WW VI - hranice sjízdnosti

Kromě těchto stupňů obtížnosti se někdy používá ještě jemné rozlišení s využítím znamének plus a minus (+,-). Např. řeka s klasifikací WW I+ bude o malinko obtížnější než WW I, ale lehčí než WW II-, která je o něco méně obtížná než WW II.

Dále se můžete setkat s obecnější formou zápisu obtížnosti řeky, například WW II-III, což znamená, že obtížnost takového toku (nebo úseku) se pohybuje v rozmezí stupňů dva až tři.

Umělé stavby

Do klasifikace obtížnosti se nezahrnují umělé stavby na řece! Typickým příkladem jsou jezy, které jsou často obtížné, nebezpečné, někdy zcela nesjízdné. Tedy pozor, pokud jedete na řeku o obtížnosti ZW, neznamená to, že se na ní nevyskytuje žádné nebezpečí. Prohlížíme-li si mapu řeky, tzv. kilometráž, mohou být konkrétní nebezpečná a nesjízdná místa (např. jezy) označeny křížkem „X“.

Další faktory ovlivňující obtížnost

Stupně obtížnosti se stanovují za běžného průtoku (množství vody, které řekou teče). Pokud je průtok zvýšený (například po deštích nebo jarním tání) může se obtížnost přechodně zvýšit i o několik stupňů.

Vybavení

Podle obtížnosti je třeba také volit vybavení, které sebou na vodu povezeme. Helmu a vestu bychom měli používat již na tocích o obtížnosti WW I. Plovací vesta neslouží jen jako pomůcka proti utopení v hluboké vodě, mimo jiné pomáhá také chránit tělo před nárazy o kameny v řece. Hodí se tedy i tam, kde hloubka není, ale voda proudí.

Tabulka stupňů obtížnosti vodních toků

Stupeň obtížnosti Charakter toku Potřebné znalosti, schopnosti a vybavení
ZW (A-C) Stojatá hladina nebo mírně proudící tok bez překážek a peřejí. Základní znalosti ovládání lodě. Loď zajištěná proti potopení. Plovací vesta.
WW I Lehký tok s občasnými peřejemi, kterým se můžeme vyhnout. Znalost ovládání lodě, loď zajištěná proti potopení. Vesta, helma, znalost sebezáchrany.
WW II Řeka s peřejemi a vlnami, avšak dobře čitelné a viditelné. Potoky s rychlejším proudem, možnost výskytu dobře viditelných překážek. Ostré zatáčky, proud ženoucí loď na břeh. Vyspělá znalost ovládání lodi; umění vyjet z proudnice a zastavit. Lodě zajištěné proti potopení (uzavřené,  nebo samovylévací lodě), vesta a helma. Znalost sebezáchrany nutností, doporučená znalost záchrany jiných (doporučené vybavení házečkou).
WW III Řeka s nepravidelnými vlnami, možný výskyt válce, nečekané překážky (zablokované koryto). Potoky s nepřehlednými místy a s peřejemi v prudkých zatáčkách s náhlými překážkami. Velmi dobrá znalost ovládání lodě. Umění taktiky jízdy na  divoké vodě. Uzavřené nebo samovylévací lodě či rafty. Nutná znalost sebezáchrany a záchrany jiných. Vhodná sehranost celé skupiny. Vesta, helma, házečka, doporučené další záchranné vybavení. Neopren nebo suchý oblek.
WW IV Velmi těžký tok s velkými peřejemi a válci. Výskyt silných rozhraní, návalů vody, karfiolů. Výskyt zablokovaných míst s úzkými průjezdy. Obdobně jako pro WW III. Navíc: Výborné znalosti sebezáchrany záchrany druhých, sehranost celé skupiny. Psychická odolnost a trénovanost, schopnost učinit správná a rychlá rozhodnutí. Potřeba si sjížděný úsek předem prohlédnout.
WW V Extrémně obtížný tok. Často zablokovaná a nepřehledná místa. Neustálé peřeje, málo míst k zastavení. Vysoké kaskády a stupně, velmi rychlý proud. Obdobně jako pro WW IV. Navíc: Nutné velké zkušenosti, velmi rychlá schopnost rozhodnutí pod psychickým tlakem. Pouze velmi dobře sehrané skupiny s praxí v záchraně a s velmi dobrým vybavením.
WW VI Hranice sjízdnosti. Může být sjízdné jen při konkrétní kombinaci vhodného průtoku vody a dalších podmínek. Obdobně jako pro WW V. Navíc: Týmy sestaveny a trénovány specielně pro sjezd daného úseku.

© 2016 Vodácký Guru ⚓ - vodacky.guru@email.cz