Házečka

20.04.2017    Autor: Administrátor

Házecí pytlík, tzv. házečka, je speciální záchranné vodácké vybavení. Slouží primárně k záchraně plavajících vodáků (plaváčků) v divoké vodě.

Házečka je vyrobena z plovoucího a výrazně barevného lana z polypropylenu (nylonu), které je smotáno v pytlíku z odolné a výrazně barevné tkaniny. Uvnitř pytlíku je na dně speciální pěna, která zajišťuje, že pytlík plave. Lano má průměr 8–12 mm. Délka lana se liší podle provedení; běžně se vyrábějí házečky s délkou lana 15 a 20 m. Méně časté jsou pak 10 a 25 m délky lana. Jeden konec lana je připevněn k pytlíku, protažen skrz a na jeho konci je oko vyztužené pro lepší uchopení. Podobně je okem zakončen i druhý konec lana. Hrdlo pytlíku bývá sevřeno gumou, či jiným způsobem, tak, že se dá snadno povolit, aby se lano dalo rychle použít a volně se z pytlíko odmotávalo, a zároveň aby se z házečky neuvolnilo a neodmotalo samovolně.

Cena běžných házeček se podle délky a provedení pohybuje většinou v rozmezí 400–1.700 Kč.

Používání házečky

Házečka je záchranný prostředek, který ale vyžaduje dobré znalosti užívání, jinak hrozí, že s ním někomu spíše ublížíte, než pomůžete. Každý, kdo házečku používá by měl znát základy záchrany pomocí házečky! Důležitou výbavou zachránce s házečkou je i nůž, kterým lze lano házečky v případě problémů přeříznout.


© 2016 Vodácký Guru ⚓ - vodacky.guru@email.cz